Predstavitev

Ljubezen do živali me je navedla k temu, da sem se v devetdesetih letih začel ukvarjati s čebelarstvom.  Sprva sem imel le nekaj družin v čebelnjaku, nato sem vsako leto naredil nekaj novih panjev in sedaj gospodarim s preko  100 gospodarskimi čebeljimi družinami. Čebele prevažam po Sloveniji na dveh kontejnerjih po 45 panjev (10 in 12 satni), ostale pa imam na prikolici in čebelnjaku. Poleg medu prideljujem še cvetni prah, propolis in vosek.  

 

Kot čebelar – prevoznik veliko pozornost posvečam zdravju čebeljih družin. Poleg zdravljenja, ki ga priporoča stroka, vedno še sam preizkušam alternativna naravna sredstva. Svoje izkušnje izmenjujem z ostalimi čebelarji posebno s čebelarji ČD Skaručna, katerega predsednik sem že od leta 2000.

 

Med prvimi sem pridobil strokovno kvalifikacijo »Čebelar«, uspešno opravil tečaj vzreje matic, medičarstva,  sem inštruktor za čebeljo varoo ter bil preglednik KIS-a za opravljanje nalog osnovne odbire v čebelarstvu.

 

V okviru ČD Skaručna smo bili tudi soorganizatorji predstavitve čebelarstva za skupino iz Španije. V španski čebelarski reviji Vida Apicola je bil objavljen daljši članek o tem ogledu. Predstavitev čebelarstva pa je bila predstavljena tudi v reviji Čebelar v letošnjem letu. Upam, da bomo ohranili poseljenost čebel v Sloveniji v sedanjih okvirih tudi v bodoče, kljub tržni logiki, ki se je tudi na področju čebelarstva začel z vstopom v EU. Kot član ČD Skaručna sem sodeloval tudi na predstavitvah na prireditvah ob občinskih praznikih, raznih predstavitvah (Aboretum Vovčji potok, Ptuj, vrtci, dnevi odprtih vrat itd). Pri delu s čebelami, pripravi in ponudbi medu in različnih izdelkom mi pomagajo vsi družinski člani.

 

ZAČETKI:

 

- 1990 nakup prvih treh družin

- 1995 nakup kombija za prevoz 32 panjev

- 1996 izdelava prikolice za 16 panjev (omara sistem, možnost razmika)

- 1997 registracija polnilnice in prodajalne

- 1997 prvi poskusi z oksalno kislino

- 1999 nakup tovornjaka in izdelava kontejnerjev

- 1999 Izdelani prvi kasetni plemenilnik

- 2000 prva objava v Slovenskem čebelarju o lastnih izkušnjah z delom z oksalno kislino v Sloveniji  

- 2001 avtomatsko javljanje donosov (elektronska tehtnica)

- 2003 avtomatsko točilo za 6 satov

- 2004 polnjenje akumulatorjev s pomočjo fotovoltike za pastirja

- 2006 točenje s pomočjo fotovoltike 

- 2007 predavatelj (

- 2007 nova točilnica

- 2010 izdelava kontejnerjev za 10 x 11 AŽ (omara sistem)

 

Izobraževanje in delo v društvu:

 

-1996 član UO ČD Skaručna

-2000 predsednik ČD Skaručna

-2004 kvalifikacija Čebelar

-2004 predavatelj na ČZS (zatiranje varoe, tehnologija čebelarjenja, vzreja matic, Apitehnični ukrepi itd)

-2006 tečaj za vzrejevalca matic

-2007 andragoški tečaj

-2008 tečaj za preizkuševalca medu

-2008 član UO ČZS

-2009 preglednik do 2015

-2012 dodeljeno najvišje priznanje odličje Antona Janše I. stopnje za delo in inovacije v čebelarstvu

-2012 plaketo za posebne zasluge v ČD Skaručna